ریاضی = زندگی

ریاضی هفتم، هشتم، نهم

ریاضی = زندگی

ریاضی هفتم، هشتم، نهم

ریاضی = زندگی

این وبلاگ جهت ارتباط با دانش آموزان پایه هفتم، هشتم و نهم طراحی شده است.

۱۷ مطلب با موضوع «حل تمرین نهم» ثبت شده است

کسر مولد

کسر مولد

مساحت کره و نیمکره
مدت زمان: 16 ثانیه

پیدا کردن شیب و عرض از مبدا معادله خطدریافت
مدت زمان: 31 ثانیه

رابطه ی مجموعه ای بین چهارضلعی ها

رابطه مجموعه ای بین چهارضلعی ها.png

ساخت حجم های هندسی با استفاده از دوران

از دوران مستطیل حول یکی از ضلع هایش، استوانه تشکیل خواهد شد.

 

 

 

مدت زمان: 18 ثانیه

 

 

 

روشی مشترک برای تجزیه اتحادهای مربع، جمله مشترک و مزدوج

در این روش ابتدا عبارت را تا جایی که امکان دارد فاکتورگیری می کنیم.

برای مثال در این عبارت :

1


از این عبارت نمی توان فاکتور گرفت


شیب خط

فعالیت انجام شده توسط عرفان محمدزاده
شیب خط

فرمول معادله خط با داشتن شیب و یک نقطه از خط

فعالیت انجام شده توسط کامدین کاشانی

معادله خط

فرمول محاسبه ی هر ریشه از هر عدد توان دار

فعالیت انجام شده توسط کامدین کاشانی

دانش آموز شاهد متوسطه اول شهرستان محمودآباد

جذر یک عبارت به توان 2

فعالیت اتحاد جمله مشترک

فعالیت انجام شده توسط کامدین کاشانی

دانش آموز شاهد متوسطه اول شهرستان محمودآباد

جمله مشترک کامدین