ریاضی = زندگی

ریاضی هفتم، هشتم، نهم

ریاضی = زندگی

ریاضی هفتم، هشتم، نهم

ریاضی = زندگی

این وبلاگ جهت ارتباط با دانش آموزان پایه هفتم، هشتم و نهم طراحی شده است.

۶ مطلب با موضوع «معما» ثبت شده است

کدام گزینه شکل زیر را به مکعب تبدیل می کند؟

مشکل نقاشی کجاست؟


معما

معما ی وزن

معمای وزن


یک سگ،گربه و خرگوش داریم.ترازو هم داریم و می خواهیم آنهارا وزن کنیم.به روش ترکیبی!یعنی حیوانات را دو به دو بر روی ترازو قرار میدهیم و وزن آنها را اندازه می گیریم.این سه حیوان، روی هم چند کیلو هستن؟

مشکل نقاشی کجاست ...؟

نقاشی 1

چند مربع می بینید؟

چه عددی پاسخ جای خالی است؟