ریاضی = زندگی

ریاضی هفتم، هشتم، نهم

ریاضی = زندگی

ریاضی هفتم، هشتم، نهم

ریاضی = زندگی

این وبلاگ جهت ارتباط با دانش آموزان پایه هفتم، هشتم و نهم طراحی شده است.

سلفی با تعدادی از دانش آموزان کلاس هشتم الف مدرسه شاهد اردیبهشت 96

۲۰۱۷۰۵۱۷_۰۹۳۸۵۴.jpg


روز معلم سال 95 مدرسه شاهد کلاس هشتم الف
روز معلم سال 95 مدرسه شاهد کلاس هشتم الفکلاس هفتم الف سال 95-94

هفتم الف 94-95
کلاس هفتم ب سال 95-94

هفتم ب 94-95.jpgکلاس هشتم الف سال 95-94

هشتم الف 94-95.jpgکلاس هشتم ب سال 94-95

هشتم ب 94-95.jpg